Vingeslag som kan utløse en tornado

30 mars 2017

I forrige blogginnlegg konkluderte vi med følgende: Siden temperaturstigningen etter den industrielle revolusjonen er forutsigbar – ut fra forhistorien – må svært lite av den være menneskeskapt.

Så hva skjer videre? Blir det to grader varmere før hundreåret er omme?

Utviklingen snur nå

Nei, sier algoritmen. Utviklingen snur omtrent i våre dager – eller kanskje om noen titalls år, algoritmen har grov tidsoppløsning – så blir det gradvis kaldere. Om et hundreår eller to er vi tilbake til temperaturene før den industrielle revolusjonen. Ifølge algoritmen.

Hvis jeg har rett, betyr det ikke at vi bare kan lene oss tilbake og gi blaffen. Å redusere utslipp er uansett en god ting. Men vi skal kanskje tenke oss om to ganger før vi iverksetter kostbare tiltak på bekostning av andre verdige formål.

Hvorfor skal vi tro på dette?

Hvorfor har ingen kommet opp med denne algoritmen før? sier du kanskje. Skal vi tro mer på en obskur forfatter, til overmål av en spenningsroman, enn på Al Gore, IPCC og (nesten) hele fagmiljøet?

Det er et tilbakevendende dilemma dette med hvem man skal tro på. For å gi mer underlag for valget i dette tilfellet, kan jeg si et par ord om de store linjer.

Det dreier seg her om to helt forskjellige tilnærmingsmåter. Jeg har tatt en snarvei: Sett på fasiten – i form av historiske data – og ikke interessert meg for de finurlige sammenhengene i naturen som har gjort at det har blitt slik. For meg har det vært et rent matematisk problem. Seriøse klimaforskere er mer ambisiøse. De forsøker å forstå, og modellere, alle de sammenhengene i naturen som jeg ikke har brydd meg med. Den dagen de lykkes, har de selvsagt gjort et langt mer skjellsettende arbeid enn meg. Men oppgaven er utfordrende. Det er så mange hårfine sammenhenger i klimaproblematikken at den kommer inn under matematisk kaosteori. Og der får vi høre at en sommerfugls vingeslag i Panama kan skape en tornado i Texas.

Vingeslagene som utløser tornadoen

Mens de seriøse klimaforskerne jobber med å trace sommerfugler, er det kanskje rom for en mellomløsning?

Freidig fyr denne forfatteren, sier du kanskje. Tror han at han er noe?

I gamle dager trodde man at en djevel sitter på vår venstre skulder og hvisker oss negative ting i øret. Onde råd. Den fyrer opp frykten i oss. Frykten for at vi ikke duger. Frykten for å bli avslørt som kunnskapsløse amatører. Den får oss til å tie med det vi har på hjertet. På høyre skulder sitter en engel og hvisker positive ting. Gode råd. «Yes we can».

La oss lytte til engelen. Om vi ikke kan endre den globale temperaturen, er det kanskje noe annet og mindre ambisiøst vi kan gjøre? Om det så er bare å smile til kassadamen på Meny. Selv om bidraget vårt virker lite, og resultatet i første omgang kanskje ikke er så synbart, kan vi inspirere en annen, som kan inspirere andre, som kan inspirere flere.

En sommerfugls vingeslag kan trigge en tornado.

PS! Hvis du vil lese mer om Armageddon-algoritmen, kan du klikke her: Armageddon-algoritmen. Armageddon-algoritmen er en thriller om eksplosive allianser, mørke og motstridende krefter, et vakkert og uvanlig brødreforhold og en kjærlighetshistorie som kompliserer alt sammen. Les mer om boken her: Armageddonalgoritmen.