Er Gud matematiker?

30 mars 2017

«God is a mathematician», sa vitenskapsmannen Sir James Jeans. I ærbødig undring over lovmessigheten og sammenhengene i universets uendelige tid og rom. Himmellegemenes grasiøse dans til sfærenes musikk er ikke lenger et mysterium, vi kan beregne hvor de til enhver tid er, og hvor de kommer til å være hundre år fra nå.

Hva om det er en tilsvarende lovmessighet på klimaområdet? Som klimaforskerne ennå ikke har funnet?

Ikke menneskeskapt

Leif Linge, hovedpersonen i min debutbok Armageddon-algoritmen,har funnet den.

Han har oppdaget at globale temperatursvingninger er matematisk forutsigbare. De siste par hundreårenes temperaturstigning er ikke menneskeskapt, men del av en naturlig svingning. Fagmiljøet rystes. I avvikerens kamp mot det etablerte trigges mørke og gåtefulle krefter. Både jordiske og – tilsynelatende – okkulte.

I Armageddon-algoritmen, somi alle bøker, inneholder karakterene elementer av forfatteren. Den algoritmen som beskriver temperaturvariasjonene er mitt produkt. Jeg tok for meg publiserte data for svingningene i global temperatur fra tre tusen år f.Kr. fram til den industrielle revolusjon. Så analyserte jeg datamengden på jakt etter en lovmessighet fra århundre til århundre. Og fant at slik var det. Jeg kunne sette opp en formel – en algoritme –som beskrev svingningene med god nøyaktighet. Det er mindre enn en tidels grad avvik mellom observerte temperaturtopper og mine beregninger. Og dette er innenfor observasjonenes feilmargin.

Dette var altså fram til den industrielle revolusjonen, før vi mennesker hadde noen mulighet til å påvirke klimaet.

Kan man forutsi temperaturstigningen?

I og for seg imponerende, sier du kanskje, men kan algoritmen brukes utenfor det området den dekker? Kan den forutsi temperaturstigningen etter den industrielle revolusjonen?

Relevant spørsmål, selvsagt. Ikke overraskende har jeg stilt meg det selv. For å sjekke gyldigheten utenfor det vi kan kalle kjerneområdet, lot jeg først algoritmen beregne temperaturtoppene noen hundre år enda lenger bakover i tid. Det er publisert observasjoner der også, så fasiten var tilgjengelig. Testen var vellykket, overenstemmelsen var akseptabel. Også der.

Så regnet jeg meg andre veien, videre framover til vår tid. Også der var fasiten tilgjengelig, den mye omtalte –menneskeskapte – temperaturstigningen.

Algoritmen stemte der også.

Fortsetter temperaturen å stige?

Med andre ord: Siden temperaturstigningen etter den industrielle revolusjonen er forutsigbar – ut fra forhistorien – må svært lite av den være menneskeskapt.

Hva med videre, da, sier du kanskje. Blir det to grader varmere før hundreåret er omme?

Dette kan du lese om i neste blogginnlegg: Sommerfugleffekten

PS! Hvis du vil lese mer om Armageddon-algoritmen, kan du klikke her: Armageddon-algoritmen.