Den gåtefulle eteren

22 juni 2017
Hvordan startet det hele, og hvordan utviklet det seg?

  Jeg legger ved en lenke til en video fra et labforsøk. Det illustrerer min forestilling om eteren, det felles ubevisste, hvordan det hele startet og hvordan det utviklet seg.

  Jeg forestiller meg at det vi ser er skaperen som "i begynnelsen" injiserer innhold i det som i utgangspunktet bare er tomrom. Det som etter hvert skal fylle hele universet. Evolusjonen gjør sine omdreinenger og går sin gang, det som er lagt inn spres og fyller alt. I oss og rundt oss. Vi kan ikke finne mening i det lenger, det bare ligger der som en gåtefull eter. Men det er der. Hvis vi søker bakover og innover kan vi finne det igjen. Det åpenbarer seg som lyn av klarhet.

  Her kan du se labforsøket: Den gåtefulle eteren